Meie tegemised

Lasteaia põhiväärtused:


Turvalisus: üksteisest hooliv ja empaatiline suhtumine

Koostöö: koostöö erinevate huvigruppide vahel

Traditsioonid: lasteaia traditsioonide hoidmine ja eetiliste väärtuste kujundamine

Areng: igapäevane mäng lapse mitmekülgse arengu toetajana; loominguvabaduslik meeskonnatöö

 

Turvalisus: üksteisest hooliv ja empaatiline suhtumine

Koostöö: koostöö erinevate huvigruppide vahel

Traditsioonid: lasteaia traditsioonide hoidmine ja eetiliste väärtuste kujundamine

Areng: igapäevane mäng lapse mitmekülgse arengu toetajana; loominguvabaduslik meeskonnatöö